IT bo'yicha kitoblar

Dasturlash bo'limi

Sizni "Dasturlash kitoblari bo'limi" bilan tanishtirib bermoqchimiz. Bu bo'limda, dasturlash va kompyuter texnologiyalari bilan bog'liq kitoblarni topishingiz mumkin undan tashqari Matematikaga oid bo'lgan kitoblarni ham. Bu kitoblar o'qishni o'rganish, dasturlash tillari va texnologiyalari haqida tushuncha olish, dasturlashni o'rganish, va boshqa kompyuter fanlari bo'yicha ko'rsatmalar va qo'llanmalar to'plangan.

Kitoblar va qo'shimcha resurslar

Next

Filologiya bo'yicha kitoblar

Filologiyaga oid resurslar

Sizni "Filologiya kitoblari bo'limi" bilan tanishtirib bermoqchiman. Bu bo'limda, tilshunoslik, adabiyotshunoslik, tarixiy tilshunoslik, pragmatika, stilistika, tafsilotlar va boshqa filologik fanlarga oid kitoblar jamlangan. Bu kitoblar o'qishchilarga turli til va adabiyotlarni o'rganish, tilning tarihini, strukturasi va o'zgarmalarini tushuntirish, adabiy uslublar va san'ati, insoniyatning til va nutqi, leksikologiya, sintaksis va boshqa filologik mavzular bo'yicha tushuncha beradi.

Next

Iqtisodiyot bo'yicha kitoblar

Iqtisodiyotga oid resurslar

"Sarmoya bozori va iqtisodiyot kitoblari bo'limi" sizni iqtisodiyot sohasidagi bilimlaringizni oshirishga yordam berishi maqsadida yaratilgan xususiy bo'limidir. Bu bo'limda, sarmoya bozori, iqtisodiy tahlil, pul birligi, investitsiyalar, tijorat siyosati, va boshqa iqtisodiyotga oid mavzular bo'yicha juda ko'p kitoblar jamlangan.

Next

Halqaro munosabatlar

Halqaro munosabatlarga oid resurslar

"Xalqaro munosabatlar va diplomatiya kitoblari bo'limi" sizni dunyo siyosati, diplomatiya, xalqaro huquq va tashqi siyosatga oid ko'plab qimmatli ilmiy manbalarni o'rganishga olib keladi. Bu bo'limda, davlatlararo munosabatlar, xalqaro tashqi siyosat, global muammolar, o'zbekiston tashqi siyosati, va boshqa xalqaro munosabatlar mavzularida juda ko'p kitoblar mavjud.

Next

Diplomat University Axborot-Resurs Markazi Faoliyati Haqida Ma'lumot

Axborot-resurs markazining umumiy fondi 76 ta darslik, 144 ta o‘quv qo‘llanma hamda o‘quv uslubiy majmualar, 4 ta monografiya hamda 547 ta badiiy adabiyotlar bo‘lib, jami 146 nomdagi 771 ta adabiyotlarni tashkil etadi. Axborot-resurs markazidagi adabiyotlardan talaba-yoshlar foydalanishlari qulay bo‘lishi uchun ARMning web-sahifasi ishlab chiqildi. Shuningdek, telegram ijtimoiy tarmog‘ida “Diplomat Library” nomi ostida telegram kanali hamda “Diplomat iBook” telegrami boti yaratildi. Mazkur telegram kanal hamda bot orqali talaba-yoshlarga elektron adabiyotlar, audio darsliklar, davriy nashrlar ulashilmoqda. Bu orqali talaba-yoshlar masofadan turib universitet Axborot-resurs markazi xizmatlaridan bevosita foydalanishlari uchun sharoit yaratildi Bugungi kunda ARMning elektron fondi jami 17299 dona adabiyotlar hamda 1873 dona audio kitoblarni tashkil etmoqda. Bulardan 11845 donasi badiiy adabiyotlar, 3269 donasi o‘quv adabiyotlar hamda 2185 donasi monografiyalarni tashkil etadi.

Badiiy adabiyot

Adabiyotga oid kitoblar

Audio Kitoblar

Audio kitoblar

IT bo'yicha kitoblar

Dasturlash va ITga oid kitoblar

Filologiya bo'yicha kitoblar

Filologiyaga oid kitoblar

Iqtisodiyot bo'yicha kitoblar

Iqtisodiyotga oid kitoblar

Halqaro munosabatlar

Halqaro munosabatlarga oid kitoblar

Qo'shimcha resurlar

Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi kutubxonasi

Qo'shimcha resurlar

Milliy kutubxona

Qo'shimcha resurlar

Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi kutubxonasi